کسری تجاری اروپای غربی به 3/2 میلیارد یورو رسید

کسری تجاری منطقه یورو طی ماه
نوامبر سال 2005 میلادی به 3/2 میلیون یورو (2.8 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با
مازاد 6/2 میلیارد یورویی (2/3 میلیارد دلاری) سال قبل از آن رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ، میزان مازاد تجاری
کشورهای منطقه یورو طی ماه اکتبر 0.6 میلیارد یورو (0.7 میلیارد دلار)‌ گزارش شده
است در حالی که این رقم در ماه اکتبر سال 2004 میلادی 4.9 میلیارد یورو (5.9
میلیارد دلار) بود.
بر اساس آمار منتشر شده توسط مؤسسه یوروستت، که بخش آماری اتحادیه اروپا را تشکیل
می دهد، طی 10 ماه ابتدای سال 2005 میلادی، کسری انرژی به 4/177 میلیارد یورو
(7/214 میلیارد دلار) رسید در حالی که رقم مشابه برای سال 2004 میلادی، 4/119
میلیارد یورو (5/144 میلیارد دلار) گزارش شده بود.
بر اساس این گزارش طی 10 ماه ابتدای سال 2005 میلادی، مبادلات تجاری اتحادیه اروپا
با شرکای اصلی تجاری این اتحادیه افزایش پیدا کرد.
مازاد تجاری اتحادیه اروپا با ایالات متحده و سوییس طی این مدت افزایش یافت. در
همین حال با این که کسری تجاری اتحادیه اروپا در مقابل چین،‌ روسیه و نروژ رشد کرده
است ولی در مقابل ژاپن کاهش یافته است.
بیشترین میزان کسری تجاری مربوط به انگلیس با 7/80 میلیارد یورو (7/97 میلیارد
دلار) است و به دنبال آن اسپانیا، یونان و فرانسه بیشترین کسری تجاری را داشتند.

بیشترین میزان مازاد تجاری نیز مربوط به آلمان با مبلغ 9/135 میلیارد یورو (4/164
میلیارد دلار)‌ بود. کشورهای هلند، ایرلند و سوئد بعد از آلمان قرار داشتند.