کسب سهم یک میلیون تن تامین نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی کشور

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی گفت: انجام کار تیمی، مسئولیت پذیری، انجام درست کار درست و توکل بر خدا فاکتورهای اساسی در منشور کاری گروه توسعه ملی است.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، مهندس خداداد غریب پور در دیدار با اعضای هیئت مدیره شرکت سرآمد با اشاره به وضعیت فعلی کشورهای منطقه و جهان بیان داشت: در شرایط فعلی باید با تکیه بر ظرفیت های داخلی و انجام درست کار درست، بیشترین بهره وری را ببریم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اظهار داشت: شرکت سرآمد از شرکت های نونهاد و جدید گروه توسعه ملی است، بنای خوبی گذاشته شده و امیدواریم با تکیه بر تجربیات گذشته در مسیر توسعه پیش برود.

وی گفت: بازار دامی بازارهای ۱۰ میلیون تنی است و ۱ میلیون سهم سرآمد چیز زیادی نیست و بر همین اساس شرکت سرآمد می تواند بهتر عمل کند، چرا که گروه توسعه ملی و بانک ملی پشتوانه آن است.

مهندس غریب پور با اشاره به نوسانات اقتصادی، تحریم ها و محدودیت های موجود اقتصادی کشور، بیان کرد: بالاخره نواسانات در بازار هست اما باید با تدبیر از این شرایط عبور کرد.

وی اضافه کرد: همیشه اعتقاد دارم فرصت هایی خوبی در دل تهدیدات وجود دارد و مساله مهم این است که باید خواست و با توکل بر خدا از این فضا بهترین استفاده را برد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تصریح کرد: نظام اقتصادی کشور باید به سمت بخش خصوصی توانمند برود و بدون شک با وجود بخش های خصوصی توانمند، حرکت در مسیر توسعه شدت بیشتری خواهد گرفت.

غریب پور خاطر نشان کرد: گروه توسعه ملی با چهار شعار اصلی توکل بر خدا، انجام کار تیمی، مسئولیت پذیری و انجام درست کار درست و به خصوص با تاکید ویژه بر مسئولیت پذیری در کارها به سمت توسعه بیش از پیش حرکت می کند.