کاهش۴ درصدی ارزش ریال در برابر دلار طی سال جاری

نشریه اقتصادی
اکونومیست پیش‌بینی کرد ارزش پول ملی ایران در برابر دلار آمریکا در پایان سال ۲۰۰۵
با ۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۹۲۱۸ ریال در برابر یک دلار و در سال ۲۰۰۶ با
۵/۳ درصد کاهش به ۹۵۴۰ ریال در برابر یک دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری
فارس در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی شده است ارزش پولی ملی
ایران با ۴ درصد کاهش در پایان سال ۲۰۰۵ به ۹۲۱۸ ریال در برابر یک دلار بر
سد.

سال گذشته ارزش ریال با ۲/۵ درصد کاهش به ۸۸۶۳ ریال در برابر یک دلار رسیده بود.

براساس این گزارش افزایش صادرات غیرنفتی ایران، تلاش های دولت برای مهار تورم و
کاهش ارزش دلار در برابر یورو از جمله عواملی هستند که باعث می شوند ارزش ریال در
سال ۲۰۰۵ کمتر از سال گذشته کاهش یابد و در سال ۲۰۰۶ نیز کاهشی کمتر از ۵/۳ درصد را
تجربه کرده، به ۹۵۴۰ ریال در برابر هر دلار برسد.