کاهش 8میلیارد دلاری درآمد کشورهای خلیج فارس از افت یک دلاری قیمت نفت

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: با کاهش هر دلار از قیمت نفت خام به میزان هشت
میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشورهای منطقه خلیج فارس کاسته می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گلف تایمز، مدیر صندوق بنی‌المللی پول در امور
خاورمیانه و آسیای مرکزی گفت، به نظر وی کشورهای منطقه خلیج فارس قیمت 50 تا 55
دلار رابرای نفت خام مناسب و مطلوب می‌دانند.

محسن خان در مصاحبه با گلف‌ تایمز گفت:‌«تولید‌کنندگان بزرگ منطقه قیمت 50 تا 55
دلار را برای نفت خام مناسب می‌دانند.»

وی در ادامه به کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: از ماه ژوئیه تاکنون
به میزان 20 دلار از قیمت هر بشکه نفت خام کاسته شده است .

محسن خان آرامش اوضاع در لبنان ،‌کاهش تنش‌ها در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و
افزایش ذخایر استراتژیک امریکا را از جمله علل کاهش قیمت نفت خام در طی روزهای اخیر
عنوان کرد.
وی گفت:‌«کاهش یک دلار در قیمت نفت درآمد کشورهای منطقه را به میزان هشت میلیارد
دلار کاهش می‌دهد.»

وی در ادامه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از میزان سرمایه‌گذاری در
زیرساخت‌های انرژی منطقه خلیج فارس اشاره کرد و گفت تا سال 2010 بیش از 700 میلیارد
دلار در بخش انرژی خلیج فارس سرمایه‌گذاری خواهد شد.