کاهش 37 درصدی معاملات بورس دوبی طی هفته گذشته

در هفته گذشته
میزان معاملات بورس دوبی با کاهشی 37 درصدی به 8/5 میلیارد درهم در مقابل 2/9
میلیارد درهم هفته ماقبل آن رسید.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از الاتحاد، علی رغم کاهش شدید معاملات هفته گذشته، دیروز ارزش معاملات
صورت گرفته نسبت به روز مشابه در هفته گذشته با رشدی 25 درصدی از 5/1 میلیارد درهم
به 9/1 میلیارد درهم رسید.
همچنین طبق آمارها در آخرین روز معاملات سال گذشته میلادی، حجم کلی معاملات سال
گذشته به862 میلیارد درهم رسید.
«محمد عل یاسین» مدیر کل شرکت هام و اوراق بهادار امارات گفت: در سال گذشته 77 درصد
کل معاملات بورس در امارات متعلق به بورس دوبی و 22 درصد آن متعلق به بورس اوظبی
است.
وی گفت که 79 درصد کل معاملات بورس مربوط به بخش خدمات است و بانکداری با 12 درصد و
بخش بیمه با 7 درصد در رتبه ها بعدی قرار دارند.
وی گفت از پنج سهام برتر سال گذشته بورس امارات، چهار سهام مربوط به بخش های صرفا
خدماتی و یک سهام هم مربوط به بخش بیمه بود.
در این میان کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که در صورت بالا ماندن قیمت نفت در
حدود 48 دلار به ازای هربشکه در سال آینده، احتمال دارد که بورس امارات شاهد 30 تا
40 درصد رشد نسبت به سال 2005 باشد.
این کارشناسان جذب سرمایه گذاری های بلند مدت را، تنها راه حل اصلی برای رشد مداوم
شاخص بورس و رشد اقتصادی می دانند.
در حال حاضر بورس امارات به علت ضعف ساختاری اقتصاد این کشور علی رغم رشد کلی، هر
سال با چندین نوسان بزرگ روبه رو می شود.
آخرین نوسان هم مربوط به یک ماهه اخیر سال 2005 بود که طی آن بورس دوبی 30 درصد
ارزش خود را از دست داد.