کاهش میزان رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی

میزان رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی بیش از یک سوم کاهش خواهد داشت.
رویترز به نقل از سازمان تجارت جهانی افزود : میزان رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی به کمتر از ۵/۶ درصد خواهد رسید.
مهمترین عوامل کاهش رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی عبارت از افزایش بی سابقه قیمت انرژی و افزایش نرخ بهره در بازارهای سرمایه بین المللی است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت افزایش رکود در تجارت جهانی تجهیزات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات ، میزان رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی بسیار کمتر از ۵/۶ درصد خواهد بود .
تجارت جهانی تجهیزات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات بیش از ۱۳ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد .
بر اساس این گزارش سهم کشورهای در حال توسعه از تجارت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی به بیش از ۳۱ درصد افزایش خواهد یافت که این رقم از سال ۱۹۵۰ میلادی تا کنون بی سابقه بوده است .