کاهش قیمت نفت و سقوط شاخص سهام در بازارهای نیویورک

به دنبال کاهش سهام
شرکت های انرژی ،شاخص سهام در بازارهای نیویورک پایین آمد.

به گزارش موج،از
آنجائی که قیمت نفت کاهش یافت، سهام شرکت های انرژی هم پایین آمد به طوریکه شاخص
Dowو
S&P
500 به کمترین مقدار خود دردوماه اخیر رسیدند و با کاهش خرده فروشی
آن لاین ،
Nasdaq
هم پایین آمد.
قیمت هر بشکه نفت برای معاملات در ماه فوریه با 2.1درصد کاهش به 55.87 دلار رسید.
سهام شرکت
ExxonMobil،بزرگترین
شرکت نفتی جهان،2.1درصد پایین آمد و به 55.87 دلار رسید.
شاخص سهام
Dow Jones
به میزان 0.97درصد یا به عبارتی 105.50واحد در10777.77پایین آمدو شاخص سهام

Standard&Poor’s500
به میزان 0.96درصد پایین آمد و 12.12واحد در1256.54 کاهش یافت .شاخص الکترونیکی
Nasdaq
هم 1.00درصد وبه میزان 22.53واحد در2226.89 پایین آمد.
سهام شرکت
eBay
به میزان 1.9درصد (86سنت) کاهش یافت و 43.75دلار رقم خورد که بیشترین تاثیر
رادرکاهش
Nasdaq
داشت ،سهام شرکت آمازون نیز 1.3درصد(66سنت)پایین آمد و به 48.56دلار رسید.
سهام وال مارت،بزرگترین شرکت خرده فروشی جهان ،1.3درصد(61سنت)پایین آمد و 47.73دلار
معامله شد که یکی از سهام های موثر در کاهش شاخص

Dow

بود.
اما سهام شرکت
Apple
بواسطه فصل تعطیلات و فروش بالای دستگاه های موسیقی
iPod
،به میزان 1.2درص(88سنت) بالارفت و به 74.23دلار رسید.
حجم معاملات در این بازارها متوسط بود،در حدود 1.16میلیارد سهام در بازارهای
نیویورک معامله شد که این تعداد زیر میانگین روزانه سال گذشته یعنی 1.46میلیارد
بود،در حدود1.29میلیارد سهام نیز بر روی

Nasdaq
معامله
شد که این تعداد هم پایین تراز میانگین روزانه سال گذشته یعنی 1.81میلیارد بود.