کاهش شاخص اوراق بهادار اروپا برای سومین هفته متوالی


شاخص اوراق بهادار اروپا برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. این
طولانی‌ترین رکود بورس اروپا در 6 ماه گذشته است.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، شاخص اوراق بهادار اروپا برای سومین هفته متوالی
کاهش یافت. شاخص داو جونز در این مدت با 2 درصد کاهش به 2/283 (دویست و هشتاد و سه
دو دهم) رسید.
بر اساس این گزارش در ایتالیا نیز در پی انتشار شایعاتی در مورد نحوه تامین مالی
شرکتهای بزرگ، بورس با رکود قابل توجهی مواجه شد. کشورهای دیگر نظیر فنلاند و
فرانسه نیز با وضعیت مشابهی مواجه بودند. بزرگترین بازنده بورس هفته گذشته اروپا
شرکت بزرگ اریکسون بود که قیمت سهام آن با کاهش چشمگیری مواجه شد. این طولانی‌ترین
رکود در بورسهای اروپایی در طی شش ماه گذشته است. علت اصلی این رکود، هراس از تورم
و در نتیجه کاهش سود سرمایه‌گذاران عنوان شده است.