کاهش شاخصهای بورس وال استریت طی هفته گذشته

تمام شاخص‌های بورس وال استریت
تحت تاثیر سهام فعال در بخش انرژی، خرید و فروشی و نگرانی نسبت به کاهش اعتماد مصرف
کنندگان کاهش پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی شاخص داوجونز، اس اند پی 500 و
تکنولوژیک به ترتیب با 90/40 ، 78/10 و 64/23 واحد کاهش به سطح 72/10890،‌47/1257 و
37/2239 رسیدند. در این روز سهام شرکت‌های فعال در بخش انرژی از جمله Exxon Mobil،
Chevron و Conoco Philips بدلیل کاهش بهای نفت،‌بشدت تضعیف شدند.
بر اساس این گزارش علیرغم گزارش بهتر از انتظار فروش شرکت Wal-Mart Stores که
بزرگترین شرکت‌ فعال در بخش خرده فروشی می باشد، نگرانی نسبت به ناپایدار بودن
فروش‌های فصلی سبب شد،‌سهام این شرکت نیز کاهش یابد.