کاهش تقاضای جهانی نفت طی شش ماه نخست امسال

سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ، افزایش
بهره وری مصرف انرژی در سطح کشورهای مختلف ، مهمترین علت کاهش رشد تقاضای جهانی نفت
طی شش ماه نخست سال 2006 میلادی به شمار می رود .

به گزارش خبرگزاری فارس ، اوپک در ادامه افزود : تقاضای جهانی نفت طی شش ماه نخست
امسال روزانه 1/2 میلیون بشکه افزایش یافته است که این رقم نسبت به گزارش قبلی این
سازمان ، بیش از 100 هزار بشکه کاهش نشان می دهد .

بر اساس این گزارش ، تقاضای بنزین در آمریکا در این مدت کمتر از 0/7 درصد رشد داشته
است . متوسط نرخ رشد تقاضای بنزین در آمریکا بیش از 1/6 درصد است .

کشورهای در حال توسعه که بیش از 92 درصد رشد تقاضای جهانی نفت را در اختیار دارند ،
تا پایان امسال با رشد 600 هزار بشکه ای تقاضای نفت روبرو خواهند شد .

تقاضای نفتی چین تا پایان سال 2006 میلادی ، بیش از 8/3 درصد رشد خواهد داشت .
تقاضای جهانی نفت نیز تا پایان امسال بیش از 3/1 میلیون بشکه در روز معادل 1/5 درصد
رشد خواهد داشت .

بر اساس گزارش اوپک ، میزان تولید نفت کشورهای غیر عضو این سازمان نیز تا پایان
امسال به بیش از 51/1 میلیون بشکه خواهد رسید که نسبت به سال 2005 میلادی ، بیش از
1/1 میلیون بشکه افزایش خواهد داشت .