کاهش بهره وری نیروی کار در آمریکا ؛ بازار سهام را با افت مواجه کرد

با اعلام میزان مشاغل جدید ایجاد
شده در ماه ژانویه و کمتر بودن آن نسبت به پیش بینی ها ، بازار های بورس آمریکا با
افت شاخص مواجه شدند .
به گزارش موج ، شاخص بازار بورس داوجونز روز گذشته با 36/58 واحد کاهش به 62/10793
واحد رسید و 4/1 میلیارد سهم در این بازار خرید و فروش شد.
شاخص کل بازار بورس نزدک نیز با 99/18 واحد کاهش به 58/2262 واحد رسید و بازار S&P
500 نیز با 81/6 واحد افت به 03/1264 رسید .
روز گذشته وزارت کار آمریکا اعلام کرد میزان مشاغل جدید ایجاد شده در ماه قبل 193
هزار نفر بوده است در حالی که رقم پیش بینی شده 248 هزار نفر بوده است .
همچنین آمارهای این وزارتخانه حاکی از آن است که میزان بهره وری نیروی کار در
آمریکا با کاهش مواجه شده است .