کاهش ارزش ین در برابر دلار

کارشناسان دلایل
عمده کاهش ین را نگرانی از تأخیر طولانی از تغییر سیاست پولی انبساطی به انقباضی
توسط بانک مرکزی ژاپن و اختلاف شدید نرخ های بهره در ژاپن در مقایسه با سایر کشورها
خاصه ایالات متحده ذکر کردند.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از بانک مرکزی ارزش دلار در برابر اکثر ارزهای عمده خاصه ین ژاپن تقویت
شد. ارزش ین که طی دو هفته گذشته در برابر دلار به شدت تقویت شده بود در این روز با
روند نزولی مواجه گردید.
بر اساس این گزارش نرخ بهره در ژاپن نزدیک به صفر درصد است در حالی که نرخ بهره
کلیدی فدرال 25/4 درصد می باشد و این اختلاف فاحش باعث حرکت سرمایه ها به سمت اوراق
قرضه و سایر دارایی های مالی دلاری ایالات متحده گردیده است.
آنچه مسلم است انعطاف پذیری ین در برابر دلار طی چند هفته قبل متأثر از خرید و فروش
های سوداگرانه زیاد بوده و انتظار می‌رود ارزش برابری دلار در برابر ین در هفته آتی
در محدوده 117 تا 118 قرار بگیرد.
این گزارش می افزاید بانک مرکزی ژاپن در ماه های قبل متأثر از بهبود اقتصادی و
علایم خروج از رکود احتمال داد به سیاست پولی بسیار نازل از آوریل 2006 خاتمه دهد.

روز گذشته نیز دولت ژاپن اعلام کرد احتمالا شاخص قیمت مصرف کننده در سال مالی 2006
به میزان 5/0 درصد افزایش یابد. از طرفی تقویت دلار در برابر ین باعث تأثیرگذاری
ارزش دلار بر سایر ارزها گردید. ضمن اینکه اوتمار ایزینگ اقتصاد دان ارشد بانک
مرکزی اروپا اظهار داشت: بانک مرکزی مخاطرات فزاینده بی ثباتی قیمتها را نادیده نمی
گیرد که این امر به تقویت ارزش یورو در برابر دلار موثر بود.