کارشناسان بانک جهانی برای بازدید از پروژه‌ها به ایران می‌آیند

یک مقام آگاه حضور
کارشناسان بانک جهانی در ایران را در راستای دیدارهای هرساله مشاوران و کارشناسان
این بانک از ایران جهت بازدید از پروژه ها عنوان کرد.

این مقام آگاه در گفت
و گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: کارشناسان و مشاوران بانک جهانی هرساله در
کشورهای عضو حاضر شده و پیشرفت های این کشورها را بررسی می کنند.
وی این مذاکرات را دو جانبه عنوان کرد و با اشاره به دیدار وزیر اقتصاد و هیأت
همراه او از صندوق و بانک جهانی در سال جاری تصریح کرد: طرح هایی در کشور با
تسهیلات و اعتبارات صندوق و بانک جهانی

در حال اجرا است که بازدید از این طرحها و مراحل پیشرفت آن نیز از دلایل حضور
کارشناسان بانک جهانی است.
این مقام آگاه اضافه کرد: کارشناسان بانک جهانی در مذاکرات خود اقدام به دادن
مشاوره به کشور نیز می‌کنند و بحث درباره بودجه ریزی عملیاتی از محورهای گفت و گوی
این کارشناسان با مسئولان و کارشناسان کشور است.
بر اساس اخبار منتشره چند تن از نمایندگان بانک جهانی به زودی از ایران بازدید
خواهند کرد.