چین به سومین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل می شود

سازمان تجارت جهانی اعلام کرد: چین با پشت سر گذاشتن ژاپن به سومین صادرکننده بزرگ کالا و خدمات در جهان تبدیل خواهد شد .
سازمان تجارت جهانی افزود : میزان تقاضای محصولات الکترونیکی چین در سال ۲۰۰۵ میلادی در بازارهای جهانی بیش از ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت .
بیش از یک سوم صادرات چین به بازارهای جهانی را محصولات الکترونیکی تشکیل می دهد . میزان صادرات محصولات الکترونیکی چین در حال حاضر بیش از دو سوم کل صادرات محصولات الکترونیکی مالزی ، فیلیپین و سنگاپور است .
«مایکل فینگر » کارشناس ارشد سازمان تجارت جهانی در این باره گفت : میزان صادرات منسوجات چینی نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی بیش از ۱۵ تا ۱۷ درصد رشد خواهد داشت . صادرات منسوجات نیز بیش از ۱۰ درصد کل صادرات چین را تشکیل می دهد .
وی تصریح کرد : چین در سال ۲۰۰۵ میلادی با پشت سر گذاشتن ژاپن ، به بزرگترین مرکز تجارت آسیا و سومین کشور بزرگ صادرکننده جهان تبدیل خواهد شد . افزایش تقاضا در چین نیز به رشد اقتصاد جهانی و به خصوص رشد اقتصادی کشورهای همسایه این کشور کمک شایانی خواهد نمود . (خبرگزاری فارس ۲۷/۱/۸۴ )