پیوستن بهWTO   برای اقتصاد ایران ضروری است .

 رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، ورود به سازمان تجارت جهانی ( WTO) را برای اقتصاد ایران ضروری دانست و گفت جنانچه این حرکت را آغاز نکنیم از چرخه اقتصاد جهانی کنار خواهیم رفت. وی افزود تحولاتی که در جهان به خصوص در خاورمیانه اتفاق افتاده ، ساختارها را بشدت متحول ساخته و ما را به سرعت و ناخواسته به سوی اقتصادی فرا صنعتی هدایت کرده است.(عصر اقتصاد –30/10/83 )