پیش نویس اساسنامه کانون کارگزاران به سازمان بورس تحویل داده شد

عضو کمیته تدوین اساسنامه کانون کارگزاران گفت: سازمان بورس اوراق بهادار برای اخذ تایید مجدد اعضای کمیته از کارگزاران ، اسامی را اعلام کرده است.
    
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، حسین خزلی افزود: برای اجرای ماده 23 قانون جدید بازار سرمایه در اردیبهشت امسال کارگزاران در نشستی که در طبقه دوم سازمان بورس برگزار شد ، پنج نفر را انتخاب کردند تا پیش نویس اساسنامه کانون کارگزاران را تهیه کنند.
 
وی تصریح کرد: جلسات متعددی برای نوشتن این اساسنامه برگزار شد و پس از تهیه پیش نویس ، بر اساس قانون آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیم کردیم تا سازمان درباره ان اظهار نظر کند.
 
خرازی یاداور شد: با توجه به اینکه در جلسه اردیبهشت کارگزاران ، 57 کارگزار حاضر بودند و از بورس فلزات کسی حضور نداشت و از بورس کالا هم فقط یک نفر حاضر بود ، سازمان خواسته است تا تایید مجددی از کارگزاران بگیرد و به همین علت مهلت یک هفته ای برای دریافت اعتراضات تعیین کرده است .
 
عضو کمیته تدوین اساسنامه کانون کارگزاران خاطرنشان کرد : پس از اعلام نظر سازمان نخستین مجمع موسسان کانون با حضور همه کارگزاران و بازارگردانان برگزار خواهد شد تا انتخابات و مراحل دیگر انجام شود.