پیش‌نویس دستور العمل فروش سهام همراه با اختیار فروش اعلام شد

پیش نویس دستور
العمل فروش سهام همراه با اختیار فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس که به
«معاملات آپشن» معروف شده است، در اجرای مصوبه شورای بورس به تصویب هیات مدیره این
سازمان رسید.

به گزارش خبرگزاری
فارس، پیش نویس این دستورالعمل که امکان تغییر آن نیز وجود دارد، در قالب 19 ماده و
2 تبصره تهیه و تصویب شده است.
بنابراین گزارش، سهام با اختیار فروش سهامی است که فروشنده آن متعهد می‌شود آن سهام
را از همان دارنده سهام به قیمت معینی در تاریخ یا طول زمانی معینی در آینده
خریداری نماید. دارنده سهام مخیر است از اختیار فروش استفاده کند یا نکند. فروشنده
در صورتی متعهد است که خریدار، سهام خریداری شده را برای کل دوره تعیین شده نگاه
داشته باشد.
این گزارش افزود: فروش « سهام با اختیار فروش» در هر نوبت منوط به تصویب موضوع در
کمیته کاری هئیت مدیره و صدور مجوز توسط سازمان بورس است و « فروشنده» موظف است
وجوه ناشی از فروش « سهام با اختیار فروش» را منحصرا صرف خرید سهام در بورس و
ترجیحا صرف بازارگردانی سهام همان شرکت و یا بازارگردانی سهام سایر شرکت‌های
پذیرفته شده در بورس نماید . مصرف وجوه حاصل از فروش در سایر سرمایه‌گذاری‌ها منوط
به اخذ مجوز از سازمان بورس می‌باشد.
به گزارش فارس، فروش«سهام با اختیار فروش» فقط بر روی سهم شرکت‌هایی ممکن است که
ارزش جاری آن‌ها، حداقل 20 درصد از کل ارزش بازار را تشکیل دهد و حداکثر پنج درصد
از سهام هر شرکت در هر سال همراه با اختیار فروش سهام قابل عرضه است.
در مورد سهامی که خارج از فهرست به شرکت بزرگ بورس است، این رقم تا 10 درصد قابل
افزایش است.
هیات مدیره بورس تصویب کرد: به منظور اطمینان از ایفای تعهدات، « فروشنده» باید
تضامین و یا وثایق کافی را به شکلی که در مجوز انجام معامله تعیین می‌شود، در
اختیار کارگزار خود و یا نهادهای تضمین کننده قرار دهد،‌نو و میزان این تضامین و یا
وثایق متناسب با میزان تعهدات«فروشنده»، در هر نوبت تعیین و در مجوز انجام معامله
قید می‌شود.
تاریخ های اعطای اختیار فروش حداکثر می‌تواند یک سال تعیین شود دوره زمانی استفاده
از اختیار حداقل دو روز و حداکثر 5 روز کاری خواهد بود و فروش« سهام با اختیار
فروش»امتیاز « اختیار فروش» را از سهم حذف می‌کند.
بر اساس این مصوبه، در مجوز عرضه«سهام با اختیار فروش»،‌تعداد سهامی که عمده تلقی
شده و مشمول تسویه خارج از پایان است، تعیین خواهد شد و قیمت عرضه « سهام با اختیار
فروش» الزاما می‌باید بالاتر از قیمت جاری بازار باشد.
این گزارش افزود: خریداران« سهام با اختیار فروش» فقط در دوره زمانی تعیین شده
می‌توانند اختیار فروش خود را اعمال نمایند. پس از گذشت این مدت، اختیار فروش اعمال
نشده تلقی شده ، و خریدار حق استفاده از آن را نخواهد داشت، و سهام وی سهام عادی
بدون اختیار فروش تلقی می‌شود.
گزارش فارس حاکی است: در تاریخ‌های تعیین شده برای اعمال، در صورتی که «خریدار»
بخواهد از اختیار خود استفاده نماید، سهام را طی روزهای تعیین شده برای استفاده
از«اختیار فروش» به «قیمت اعمال» واگذار می کند. کارگزار « فروشنده»« سهام با
اختیار فروش» متعهد است همواره تا سقف تعهد خود در دوره تعیین شده نسبت به خرید
قیمت اعمال اقدام کند. مهلت تسویه وجوه در تسویه معاملات عمده در تاریخ اعمال طبق
شرایط زمان عرضه از طریق امضا و تحویل فرم خارج از پایاپای توسط کارگزار « خریدار»
و«فروشنده» انجام می شود و در صورتی که در دوره اعلام شده برای استفاده از اختیار
فروش، نماد معاملاتی شرکت بسته باشد، کمیته کاری هئیت مدیره حسب مورد موضوع را
بررسی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
حداکثر زمانی که کمیته می‌تواند استفاده از اختیار فروش را به تعویق اندازد 7 روز
کاری است.
بنابراین گزارش، در صورتی که « خریدار» قبل یا بعد از خرید«سهام با اختیار فروش» از
همان سهام موجودی داشته باشد، و یا مجددا همان سهام را خریداری کند، فقط از آن بخش
از امتیاز « اختیار فروش» برخوردار می‌شود که در تاریخ اعلام شده و پس از صدور
سازمان با رعایت ترتیبات فروش«سهام با اختیار فروش» خریداری شده باشد. حداقل موجودی
سهام دارنده « سهام با اختیار فروش» طی دوره خرید تا تاریخ اعمال اختیار فروش،
نباید کمتر از تعداد سهام عرضه شده جهت اعمال اختیار فروش باشد.
«قیمت اعمال» که توسط فروشنده اعلام می‌شود حداکثر می‌تواند 15 درصد بیش از قیمت
خرید سهام باشد. در صورت وقوع رویدادهایی چون پرداخت سود یا افزایش سرمایه که به
تغییر قیمت نظری بینجامد، « قیمت اعمال» تعدیل شده طبق بخشنامه سازمان و با تایید
کمیته کاری هئیت مدیره محاسبه می‌شود.
به گزارش فارس، کلیه حقوق متعلق به سهام در طی دوره نگاهداری آن تا تاریخ اعمال
اختیار فروش متعلق به دارنده سهام/ «خریدار» است و «فروشنده» « سهام با اختیار
فروش» مکلف است « اطلاعیه عرضه» خود را حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری نسشت فروش
به اطلاع عمومی برساند. سازمان بورس اوراق بهادار نیز باید اطلاعات این معامله را
در اختیار عموم سرمایه‌گذاران قرار دهد.
کلیه حقوق و منافع متعلق به سهام از قبیل سود سهام یا حق تقدم که در تاریخ اعمال
حقق شده لیکن به حیطه وصول در نیامده است، با تنظیم فرم وکالت نامه مصوب سازمان به
فروشنده«سهام با اختیار فروش» منتقل می‌شود.
«فروشنده»«سهام با اختیار فروش»عرضه خود را از طریق نماد مشخصی انجام می دهد که
توسط سازمان بدین منظور اختصاص یافته است.