پیشرفت طرح‌های سیمانی حساب ارزی 28 درصد

واپسين گزارش عملكرد
طرح‌هاي سيماني نشان داد آن دسته پروژه‌هايي كه از حساب ذخيره ارزي استفاده
كرده‌اند، به طور متوسط 4/28درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند
.

 گزارش
دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن نشان مي‌دهد، اگرچه گشايش اعتبار 35 طرح
توليد سيمان از سال 82  به اين سو آغاز شده با اين حال تنها 7 طرح حساب ذخيره ارزي
توانسته‌اند به پيشرفت فيزيكي بالاي 50 درصد دست يابند كه در اين ميان تنها يك طرح
از پيشرفت 95درصدي برخوردار شده است
.

 در
صورت راه‌اندازي اين طرح‌ها 35ميليون تن به ظرفيت توليد اين ماده خاكستري پرمصرف و
جنجالي، افزوده مي‌شود
.

 پيشرفت
65 درصدي طرح

فاينانس و آزاد

 از
سوي ديگر، به رغم اينكه تعداد طرح‌هاي استفاده از تسهيلات فاينانس، اندك و در حد شش
طرح است با اين حال متوسط پيشرفت فيزيكي آنها به مرز 65درصد رسيده است. اين تعداد
طرح كه گشايش اعتبار آنها قبل از سال 82  بوده است در صورت رسيدن به توليد
مي‌توانند 6/3ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان بيفزايند
.

 در
همين حال، طي همين مدت 7 طرح از تسهيلات آزاد ارزي و يا فاينانس بهره‌ برده‌اند كه
پيشرفت آنها به مرز 30درصد رسيده است
.

 با
اين توضيح كه 4 طرح از اين رقم تنها با سيستم بهينه‌سازي، افزايش توليد را هدف گيري
كرده‌اند. مجموع ظرفيت اين بخش به 6/5 ميليون تن مي‌رسد
.

 39
طرح در انتظار پذيرش
بانك‌ها

 در
حال حاضر 39 طرح نيز در آستانه پذيرش از سوي بانك عامل هستند كه ظرفيت اين تعداد
طرح 40ميليون تن خواهد بود. اين در حالي است كه براي اين تعداد طرح، گشايش اعتبار
صورت نگرفته و مشخص نيست كه چه تعدادي و در چه تاريخي به مرحله توليد مي‌رسند
.

 


جدول طرح های تولید سیمان

مشخصات طرح ها
تعدادمتوسط درصد
پیشرفت فیزیکی
طرح های حساب ذخیره
ارزی(بعد از سال 82)
354/28
طرح های تسهیلات
فاینانس(قبل از سال 82)
68/64
طرح های تسهیلات
ارزی آزاد و یا فاینانس (بعد از سال 82)
71/29

 

 در
همين حال 14 طرح با ظرفيت 16ميليون تن در مرحله گشايش اعتبار هستند و 16 طرح نيز
(پروفرم‌هاي آنها) مورد پذيرش قرار گرفته است كه در صورت گشايش اعتبار و رسيدن به
مرحله توليد مي‌توانند 15ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان در كشور بيفزايند
.(دنیای
اقتصاد)