پیام نوروزی دکتر سدیدی مدیرعامل محترم گروه توسعه ملی

بهار آمد و گل ها گشوده اند آغوش
زمین سیه بدر آورد و گشت مخمل پوش
به سال نو که بوَد موسم تلاش و امید
“برای رونق تولید و فرّ ایران کوش”

 گردشِ دوران، برگی از خلقت حکیمانه ایست که  توالی و ترتیب را گوشزد می کند. بهارِ از پی زمستان و خزانِ پس از  تابستان، پند طبیعت است به جان آدمی که می تواند، در پس هر فرازی فرودی باشد و پسِ هر خوابی یک برانگیختگی. لیکن آنچه انسان را در این گردونه ی روزگار نیک بخت می نماید، جانِ انسانیت، اندیشه های پاک و رفتارهای گره گشاست.

همکاران ارجمندم؛ خواهران گرامی، برادران محترم
اقتصاد مبتنی بر اخلاق، تولید متاثر از شرافت و مدیریت برآمده از وجدان سه محور موثر توسعه ی پایدار و تعالی بخش اند و امروز فضای کسب و کار ایران تشنه ی غیورانی است که شرافتمندانه دل در گروی شکوه این مرز و بوم دارند و پیروزی خود را در آیینه ی آینده ی مترقی این جغرافیای پربرکت می دانند.
سال ۱۳۹۷ برای گروه بزرگ توسعه ملی، در حالی پایان یافت که به توفیق الهی و تلاش و همدلی، شاخص های تولید و سودآوری وضعیت مطلوبی را نشان داده و رضایت سهامداران خود را به همراه داشته است و اینک بهار ۱۳۹۸ در حالی آغاز می شود که امید داریم و اراده کرده ایم تا این امانت ملی، با فضل الهی، مصون از هر گزند بتواند مسیر بالندگی خود را طی نموده و در سرانجام سال مالی جدید، برگ زرین دیگری را رقم بزند.
قاعده گذاری صحیح در حکمرانی شرکت ها و بازیگریِ بازیگران هوشمند، دو بالِ همای سعادت و ترقی است که خواهانم بر شانه ی سترگ گروه توسعه ملی قرار گیرد و مفهوم بنگاه داری نوین را متجلی سازد.
و اکنون که سال ۱۳۹۸ توسط سکاندار زعیم کشور به نام “سال رونق تولید” نام گذاری شده است، شایسته است  بیش از پیش  برای دست یافتن به اهداف متعالی گروه تلاش کرده  و کارنامه درخشانی از خود بر جای بگذاریم.
گروه توسعه ملی به عنوان یک تولیدشهر و ابربنگاه برآمده از یک ابربانک ریشه دار، بیانگر یک هویت تعریف شده است. اصالت و قدمت بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده ی گروه ایجاب می کند تا رفتار این فرزند نیز در کمال خرد ورزی و پخته گی طراحی و اجرا شود. شتاب زده گی در تصمیم گیری و تکیه بر احتمالاتِ آزمون نشده با فطرت هیچ فعالیت بزرگ اقتصادی همخوانی نخواهد داشت.
سال ۱۳۹۸ را اگر چه تحلیل گران بر اساس مولفه های متاثر از تحریم های ظالمانه، سالی سخت پیش بینی می کنند، اما کنش ها و واکنش های اقتصادی برآمده از یک آینده نگاری هوشمندانه و برنامه ریزی دقیق و البته امید به تغییر پارامترهای کلان بیرونی، می تواند وضعیت را دیگرگون ساخته و پیروزی را به همراه داشته باشد.
پارادایم حاکم بر گروه توسعه ملی، پارادایم ارتقاء نخبگان و تعالی شایسته گان خواهد بود، آنچه در پس موفقیت ها نهفته است زنان و مردانی هستند که گام های محکم خود را از پایین ترین رده های کارشناسی برداشته و با تلاش و راست کرداری توانسته و خواسته اند پله های ترقی را طی نمایند، چنین الگویی، بایسته می داند تا این مسیر را روز به روز در گروه توسعه ملی هموار نماید و اراده بر آن دارد تا تنها شاخص قضاوت خود را بهره وری و عملکرد مطلوب بداند.
تردید نخواهیم داشت که به یاری خداوند، در کنار همدیگر و بر محور “انسانِ درست، رفتارِ درست” می توانیم مسیر رشد و تعالی را مستحکم و سریع پیموده  و هدف های مطلوبی را به دست آوریم.

به جز بهارِ طبیعت بهارِ دیگر هست
برایِ جانِ شما آن بهار می خواهم

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سید مهدی سدیدی
بهار ۱۳۹۸