پنجمین شماره نشریه داخلی«وبانک»‌؛ فصلنامه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، “امیدواری به افزایش اثرگذاری بازار سرمایه با اجرای برنامه‌های وزارت اقتصاد” “یکپارچگی مدیریتی در گروه توسعه ملی” “گروه توسعه ملی در مسیر تعالی سلامت اداری” “قیمت منصفانه سیمان در بورس کالا کشف می‌شود”  و……….. از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

شماره پنجم نشریه داخلی «وبانک»‌؛ به صاحب امتیازی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مدیر‌مسئولی مجید حیدری، سردبیری سمیرا ابراهیمی، مدیر هنری رضا اقبالی و شورای تحریریه به صورت فصلنامه منتشر شده است.