پایگاه جدید اطلاع‌رسانی سازمان بورس افتتاح می شود

سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر
پایگاه خبری و اطلاع رسانی جدیدی را افتتاح کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،این پایگاه خبری شامل بخش‌های مختلفی مانند
اخبار مرتبط با سازمان ، شاخص‌ها و آمار معاملات، قوانین و مقررات، اطلاعات
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، اطلاعات حسابداران معتمد و کارگزاران، انتشارات
سازمان، سایت‌های مرتبط و پیوندهای مفید است.

باافتتاح این پایگاه خبری، سایت irbourse به شرکت‌ سهامی بورس واگذار خواهد شد تا
بر اساس موارد مورد نیاز نسبت به چیدمان طراحی آن اقدام شود.

سایت جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی Secuyity Exchenge News Agency)
www.sena.ir) است و به جز دامنه دات کام (com) که مربوط به یک سایت خارجی است این
سایت با باقی دامنه‌ها مانند net , org قابل دسترسی و مشاهده است.

پایگاه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار با آرم جدیدسازمان همراه شده که بعد از طی
مراحل ثبت، سازمان بورس و اوراق بهادار با آرم جدید معرفی خواهد شد.
این سایت از امروز تا 2 روز دیگر افتتاح خواهد شد.