یک گرید جدید از پلی پروپیلن در «پتروشیمی شازند» بومی‌سازی شد

برای نخستین بار در کشور، پلی پروپیلن گرید جدید RP801 که معادل RP801J هیوسانگ کره است در مجتمع پتروشیمی شازند بومی‌سازی شد و به تولید انبوه رسید.

این گرید از پلی پروپیلن در تولید سرنگ‌های سه تکه از جمله سرنگ انسولین کاربرد داشته و حدود ۳ هزار تن در سال مصرف دارد. برای تولید گرید مشابه RP801J، این نمونه در واحد پژوهش و فناوری مجتمع پتروشیمی شازند مهندسی معکوس شده تا نسخه بومی آن ساخته شود.