وزیر صنایع و معادن از ورود قطعه‌سازان به بورس خبر داد

وزیر صنایع و معادن از حضور چشمگیر قطعه‌سازان در بورس تهران طی سال 1384 خبر داد. به گزارش سایت سخنگوی دولت، اسحاق جهانگیری با بیان این مطلب گفت: ورود به بورس ضروری است و بنگاه‌های اقتصادی و با توجه به منافع و مصالح خود نسبت به انجام آن اقدام می‌کنند و این موضوع یکی از شاخص‌های توفیق هر بنگاه اقتصادی است. (سایت بورس 9/12/83 )