وزیر انرژی قطر نسبت به کاهش ناگهانی قیمت نفت هشدار داد

وزیر انرژی قطر نسبت به رشد سریع ذخایر نفتی کشورهای مصرف کننده جهان و اثرات سوء آن بر سطح قیمتها هشدار داد.
به نقل از شبکه خبری خاورمیانه، عبدالله العطیه افزود: وزیران نفت اوپک باید بشدت مراقب افزایش سطح ذخایر نفتی کشورهای مصرف کننده جهان باشند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که بازار جهانی نفت دچار مازاد عرضه است و احتمال کاهش ناگهانی قیمت نفت وجود دارد، افزایش سطح ذخایر نفتی کشورهای مصرف کننده نگران کننده است.
العطیه افزود: سطح ذخایر نفتی کشورهای مصرف کننده در حال حاضر با نرخ رشدی به مراتب سریعتر از نرخ رشد ذخایر در سال ۲۰۰۲ در حال افزایش است.
وی افزایش سطح ذخایر نفتی کشورهای مصرف کننده را موجب بی ثباتی بازار جهانی نفت ارزیابی کرده است.
اظهار نگرانی وزیر انرژی قطر نسبت به کاهش ناگهانی قیمت نفت در حالی صورت گرفت که رئیس اوپک امروز از افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت این سازمان از ماه آینده بدون اتخاذ تصمیم رسمی از سوی وزیران نفت این سازمان خبر داد.
شیخ احمد فهد الصباح افزود: اوپک می خواهد که جریان نفت کافی به بازار را تضمین کند و بنابراین افزایش تولید به خودی خود ار سوی کشورهای تولید کننده بدون اتخاذ تصمیم رسمی انجام خواهد شد.
بنابراین گزارش، در حالی که رئیس اوپک پیشتر افزایش مجدد ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت را به موافقت رسمی تمامی کشورهای عضو این سازمان منوط کرده بود، این اولین بار است که وی از افزایش تولید بدون اتخاذ تصمیم رسمی خبر می دهد.
افزایش مجدد ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت اوپک در حالی صورت می گیرد که قیمت نفت طی دو هفته گذشته بیش از ۸ دلار کاهش یافته است.
بنابراین گزارش، قیمت نفت سبک و شیرین آمریکا در بازار بورس نیویورک ۱۲ سنت کاهش یافت و به ۳۷/۵۰ دلار در هر بشکه رسید. (خبرگزاری فارس۳۱/۱/۸۴)