وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکل‌های حرفه‌ای فعال در بازار اوراق بهادار درخواست پیشنهاد معرفی سه نفر خبره مالی را نمود

به گزارش ایران بورس ، وزیر امور
اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از تشکل‌های حرفه‌ای فعال در بازار اوراق بهادار،
درخواست نمود، ظرف حداکثر یک هفته، افراد واجد شرایط پیشنهادی را برای عضویت در
شورا به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی نمایند. به استناد بند 8 ماده 3 قانون
جدید بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/7/1384، سه نفر خبره
مالی منحصراً از بخش خصوصی (کارکنان بازنشسته دولت را نیز شامل می‌شود) پس از مشورت
با تشکل‌های حرفه‌ای، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای عضویت در شورا به هیئت
وزیران پیشنهاد می‌گردد.