وزارت اقتصاد با اعطای کارگزاریهای جدید به بورس فلزات مخالفت کرد

وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعطای کارگزاریهای جدید به بورس فلزات تا قبل از
اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار و تشکیل شرکتهای بورس اوراق بهادار و کالا
مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر
کل دفتر وزارتی در نامه‌ای به 8 تشکل متقاضی کارگزاری بورس فلزات اعلام کرد: با
توجه به اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 84، از ماه اردیبهشت
سال 85 مقررات مربوط به آن قانون در دست تهیه می‌باشد، بنابراین کلیه درخواستهای
کارگزاری در بورس اوراق بهادار و بورس‌های کالایی به تصویب مقررات مربوطه و تشکیل
شرکتهای بورس اوراق بهادار و کالا و کانون کارگزارن موکول گردیده است.