ورود ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بورس

دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران گفت: ظرف هفته آینده ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی نهادی‌های بزرگ بازار سرمایه وارد بورس می‌شود.
وی افزود: پس از برگزاری چند نشست پی در پی با مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی در حضور وزیر محترم اقتصاد، تفاهم شد تا این سهامداران بزرگ بازار به موازات سرمایه‌گذاری در بازار اولیه، نقدینگی لازم برای حفظ تعادل بازار ثانویه را نیز وارد بورس کنند. وی اظهار داشت: منتها چون پول در اختیار این شرکت‌ها کمتر از نقدینگی لازم برای برقراری تعادل در بازار سرمایه بود، مقرر شد تا بانک‌های عامل این شرکت‌ها نسبت به تامین این حجم از نقدینگی که ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اقدام کنند. بر این اساس طی یک هفته آینده شاهد ورود نقدینگی لازم به بورس تهران خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: با پایان گشایش نمادها در هفته جاری، آغاز اجرای طرح بازارگردانی، ارائه اوراق اختیار معامله و شروع خرید اعتباری سهام از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود، هفته جاری آخرین هفته رکودی بازار باشد و از ابتدای هفته آینده تعادل به بورس باز گردد.