«وبانک» ۶ماهه پر سودی داشت

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی به نقل از کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ با سرمایه ٢٧٢۵ میلیارد تومانی ٣٠١ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ٢٧٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام ١۵ درصد و سود عملیاتی ٢٧٩ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است شرکت در ۶ماهه ٨٢١ میلیارد تومان سود خالص داشته است.