«وبانک» سهام بلوکی «بترانس» و«پکرمان» را عرضه می‌کند

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تصمیم گرفته است که ۳۴.۰۶ درصد از سهام کنترلی شرکت ایران ترانسفو و ۳۲.۳ درصد از سهام غیرکنترلی گروه صنعتی بارز را به صورت عمده، یکجا و نقدی عرضه کند.

برای این منظور، مقرر شده، روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه یک میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۹۴۹ سهم نماد بازار اولی «بترانس» و ۸۱۶ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۷۵ سهم نماد «پکرمان»، توسط «وبانک» عرضه شود.

تعداد کل سهام پایه «بترانس»، ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون سهم است و قیمت پایه هر سهم «بترانس» برای فروش ۱۴ هزار و ۱۵۸ ریال در نظر گرفته شده است. همچنین در این روز، قیمت پایه هر سهم «پکرمان»، ۱۱ هزار و ۱۶۴ ریال قیمت‌گذاری شده است تا در صورت فروش، «وبانک» از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

به این ترتیب، قیمت پایه کل سهام گروه صنعتی بارز ۹۱۱.۱ میلیارد تومان و قیمت پایه کل سهام ایران ترانسفو ۱۸۰۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که کارگزاران خریداران در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قیمت پایه را نقدا یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط(به مدت حداقل دوماه از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به شرکت بورس تهران ارائه کنند.