واردات کالا و خدمات در ایران امسال از مرز ۴۲ میلیارد دلار خواهد گذشت

واحد اطلاعات
اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: ارزش واردات كالا و خدمات در ايران در
سال جاري ميلادي به ۴۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، واحد اطلاعات اكونوميست افزود: در پي تحقق نرخ رشد بالاي اقتصادي در اين كشور
طي سال جاري ميلادي، واردات در سال جاري افزايش خواهد يافت.
بنابراين گزارش، ايران در سال جاري ميلادي ۵۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار نيز از محل
صادرات كالا و خدمات درآمد خواهد داشت كه براي سومين سال پياپي رشد نشان مي دهد و
بدين ترتيب تراز تجاري ايران در سال جاري ميلادي با مازاد ۹/۱۲ ميليارد دلاري مواجه
خواهد شد.
اين در حالي است كه ايران در خصوص تجارت غير كالايي در سال جاري ميلادي با كسري ۷/۴
ميليارد دلاري مواجه خواهد شد و علت آن نيز افزايش واردات خدمات عنوان شده است.