واردات نفت چین طی ماه ژوئن افزایش یافت

آمارهاي رسمي منتشر
شده از سوي دولت چين نشان مي دهد، ميزان وارداتي نفتي چين طي ماه ژوئن ۲۰۰۵ ميلادي
نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۷/۰ درصد افزايش يافته است .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، رويترز گزارش داد : گر چه واردات نفتي چين افزايش يافته است ولي هنوز ميزان
واردات نفت اين كشور كمتر از پيش بيني هاي صورت گرفته است .
بر اساس اين گزارش ميزان واردات نفتي چين طي شش ماه نخست سال ۲۰۰۵ ميلادي تنها ۶/۲
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است . چين در اين مدت به طور متوسط
روزانه بيش از ۲۵/۶ ميليون بشكه نفت وارد كرده است . برآوردهاي قبلي حاكي از رشد ۵
درصدي وادردات نفتي چين طي شش ماه نخست سال جاري ميلادي بوده است .
كارشناسان انرژي معتقدند واردات نفتي چين طي فصل تابستان به شدت افزايش خواهد يافت
. از سوي ديگر افزايش ارزش يوان در برابر دلار و ارزان تر شدن قيمت نفت براي چين
عامل مهم ديگري براي افزايش واردات نفتي اين كشور به شمار مي رود .
سازمان بين المللي انرژي نيز در گزارش اخير خود اعلام كرد : ميزان رشد مصرف نفت چين
در سال ۲۰۰۵ ميلادي با ۱۰۰ هزار بشكه كاهش ، روزانه به ۳۶۰ هزار بشكه خواهد رسيد كه
اين رقم به معناي رشد ۵/۵ درصدي مصرف نفت در اين كشور خواهد بود .
اين در حالي است كه رشد مصرف نفت در چين طي سال ۲۰۰۴ ميلادي بيش از ۱۵ درصد يعني
معادل ۸۵۰ هزار بشكه در روز بوده است .