واردات نفت چین افزایش یافت


ميزان واردات نفت چين ، دومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان ، طي چهار
ماه نخست سال ۲۰۰۵ ميلادي بيش از ۴/۴ درصد افزايش يافت .


به گزارش خبرگزاري فارس ، بلومبرگ گزارش داد : چين در اين مدت بيش
از ۹/۴۱ ميليون تن نفت از كشورهاي مختلف دنيا و به خصوص كشورهاي منطقه خاور ميانه
وارد كرده است .
ميزان واردات نفت چين طي ماه گذشته ميلادي نيز با بيش از ۵/۲۲ درصد رشد به ۳/۱۲
ميليون تن رسيد .
ميزان تقاضاي نفت در چين طي دو سال اخير به شدت افزايش يافته است و شركتهاي نفتي
اين كشور قادر به تامين نفت مورد نياز اين كشور نيستند . افزايش تقاضاي انرژي در
چين يكي از مهمترين عوامل افزايش قيمت جهاني نفت ارزيابي شده است . قيمت جهاني نفت
در حال حاضر نسبت به سال گذشته بيش از ۱۸ درصد رشد داشته است .