واردات نفت چین افزایش یافت


ميزان واردات نفت چين ، دومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان ، طي چهار
ماه نخست سال 2005 ميلادي بيش از 4/4 درصد افزايش يافت .


به گزارش خبرگزاري فارس ، بلومبرگ گزارش داد : چين در اين مدت بيش
از 9/41 ميليون تن نفت از كشورهاي مختلف دنيا و به خصوص كشورهاي منطقه خاور ميانه
وارد كرده است .
ميزان واردات نفت چين طي ماه گذشته ميلادي نيز با بيش از 5/22 درصد رشد به 3/12
ميليون تن رسيد .
ميزان تقاضاي نفت در چين طي دو سال اخير به شدت افزايش يافته است و شركتهاي نفتي
اين كشور قادر به تامين نفت مورد نياز اين كشور نيستند . افزايش تقاضاي انرژي در
چين يكي از مهمترين عوامل افزايش قيمت جهاني نفت ارزيابي شده است . قيمت جهاني نفت
در حال حاضر نسبت به سال گذشته بيش از 18 درصد رشد داشته است .