هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول از برنامه چشم انداز ایران استقبال کرد

هیات صندوق بین‌المللی پول که طی
روز‌های 3 تا 10 دسامبر از ایران دیدار کرد، گزارشی در مورد مذاکرات خود با مقامهای
ایران در خصوص تحولات اقتصادی این کشور منتشر کرد و در این گزارش از برنامه چشم
انداز بیست ساله ایران استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، هیاتی از این صندوق به سرپرستی عبدالعلی جبلی مدیر بخش
خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در طی روزهای 3 تا 10 دسامبر از
ایران دیدار و با مقامات ایران گفت و گو کرد. هدف از این سفر مرور تحولات اقتصادی
ایران و سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، این هئیت رشد اقتصادی ایران در سال شمسی 1384را 6 درصد و نرخ
بیکاری در این سال را 11 درصد ذکر کرده است.
این هیات وضعیت دارایی‌های خارجی و رشد صادرات غیرنفتی ایران را مطلوب‌ ارزیابی
کرده است و از کاهش نرخ تورم در ایران از 2/15 به 13 درصد خبر داده است.
این هیات در دیدار با مقامات ایران برنامه چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم
توسعه را مطلوب‌ ارزیابی کرده و حمایت خود را از آن اعلام داشته است. به ویژه بخش
های مربوط به خصوصی سازی و گسترش بخش خصوصی ، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و انجام
اصلاحات در بخش مالی از جمله بندهای برنامه چهارم توسعه بوده که مورد استقبال و
تایید هیات صندوق بین‌‌المللی پول قرار گرفت .
هیات صندوق بین‌المللی پول از مقامات ایران خواست به انجام اصلاحات اقتصادی مندرج
در برنامه پنج ساله به ویژه اصلاحات مربوط به یارانه‌ها و هدفمند کردن آن ها ادامه
دهند. اصلاح نظام پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی از نکات مورد تاکید هیت صندوق
بین‌المللی پول در این سفر بود.
هیات مذکور همچنین خواستار توجه بیشتر مقامات ایران به کاهش تورم شد و تاکید کرد :
تورم باعث کاهش رشد اقتصادی، اعمال فشار به اقشار کم درآمد و در نتیجه عدم تحقق
برنامه‌های دولت در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
افزایش سرسام آور هزینه‌های دولت از نکات دیگری بود که هیات صندوق بین‌المللی پول
نسبت به آن به مقامات ایران هشدار داد.
بر اساس این گزارش مقامات ایران بر نگران کننده بودن افزایش هزینه‌های دولت صحه
گذاشتند و بر لزوم کنترل این پدیده تاکید کردند. آنها همچنین افزایش نرخ تورم را
نامطلوب خواندند و به تصمیم خود برای یک رقمی کردن نرخ تورم در برنامه پنج ساله
چهارم اشاره کردند.
شفافیت اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود که هیات صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرد
و ضمن تقدیر از اقدامات ایران در این زمینه خواهان انجام تلاش‌های بیشتر در این
خصوص شد.

A