نوسان قیمت جهانی نفت طی ماههای آینده ادامه خواهد یافت

 دبير كل اوپك گفت
: نوسانات قيمت نفت طي ماههاي آينده نيز ادامه خواهد يافت و اين مساله موجب نگراني
بيش از پيش بازار جهاني نفت خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، شهاب الدين در مصاحبه با آسوشيتد پرس افزود : علي رغم تصميم اوپك براي
افزايش دو ميليون بشكه اي توليد نفت ، ناكافي بودن ظرفيت توليد پالايشگاههاي جهان
موجب نوسان شديد قيمت نفت طي ماههاي آينده خواهد شد .
افزايش بي سابقه قيمت نفت ، مهمترين موضوع اجلاس مشترك كارشناسان صندوق بين المللي
پول و بانك جهاني در شهر واشنگتن خواهد بود .
كشورهاي عضو گروه هفت نيز در اجلاس اخير خود خواستار افزايش بيش از پيش توليد نفت
اوپك شدند