نوسان شاخص کل در نقطه صفر

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع داد و ستدهای امروز بورس تهران 59 میلیون و 797 هزار و 295 سهم و حق تقدم به ارزش 201 میلیارد و 208 میلیون و 798 هزار و 648 ریال مبادله شد که این ارقام رشد ناچیزی را از جهت حجم و ارزش نسبت به معاملات روز گذشته نشان می دهد.
 
همچنین بیشترین افزایش قیمت در معاملات امروز مربوط به حق تقدم کابل شهید قندی بود که 13.9 درصد رشد داشت و چینی ایران با 2 درصد رشد در رده بعدی قرار گرفت .
 
بیشترین کاهش قیمت نیز در مبادلات امروز مربوط به حق تقدم سیمان شرق بود که 15.9 درصد افت کرد و شیشه قزوین با 1.9 درصد کاهش در رده بعدی قرار گرفت.