نوسانات قیمت نفت مهمترین ریسک اقتصادی جهان است

بانک جهانی در گزارشی
از برآورد اقتصادی جهان در سال 2006 مهمترین چالش اقتصادی جهان را نوسانات قیمتی
نفت و بی ثباتی بازار نفت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از بانک جهانی، پیش بینی می شود عرضه و تقاضای

جهانی نفت خام طی
سالهای آینده نیز به رشد بالای خود ادامه دهد، اما ریسک ظرفیت

مازاد پایین نفت خام،
مهمترین چالش بازار نفت است
.

بر اساس این گزارش،
ظرفیت مازاد تولید نفت خام جهان در حال حاضر 1.9 میلیون بشکه

در روز است، که هیچگاه
برای نوسانات تقاضای بازار نفت، کافی نخواهد بود و در صورت

بروز شوکهای نفتی نمی
توان به این ظرفیت مازاد چشم امید داشت
.

بانک جهانی می افزاید،
با توجه به تداوم رشد بالای تقاضای نفت خام، کشورهای

تولید کننده نفت تنها
خواهند توانست با انجام سرمایه گذاری های کلان، این افزایش

تقاضا را تامین کنند،
بنابراین ظرفیت مازاد تولید نفت که مهمترین عامل ثبات بازار

نفت به شمار می آید،
افزایش نخواهد یافت
.

برپایه همین گزارش،
شرایط فعلی بازار نفت خام و چشم انداز رشد بالای تقاضا نشان

می دهد قیمت نفت طی
حداقل سال آینده نیز در همین سطح فعلی باقی خواهد ماند
.

این گزارش می افزاید،
از آنجا که هیچ یک از تولید کنندگان نفت دارای توانایی

افزایش فوری تولید خود
نیستند، در صورتی که تولید یکی از کشورهای تولید کننده با

کاهش شدید مواجه شود،
همچون اتفاقی که برای آمریکا پس از توفانها رخ داد، پدید آمدن

شوکهای نفتی اجتناب
ناپذیر خواهد بود
.

بانک جهانی معتقد است
مهمترین مانع بر سر راه رشد اقتصادی جهان بی ثباتی بازار

نفت است و نوسانات نفت
موجب کاهش فعالیت اقتصادی جهان خواهد شد، چرا که اقتصاد

جهانی در حال حاضر
گزینه قابل اتکایی برای جایگزینی نفت ندارد
.

بانک جهانی می افزاید،
در صورتی که تولید جهانی نفت خام طی یک سال آینده، به هر

علتی همچون توفان
کاترینا، دو میلیون بشکه در روز کاهش یابد، بهای نفت خام به در

سال 2006 به 90 دلار
خواهد رسید و تولید ناخالص داخلی جهان با کاهش 0.1 درصدی مواجه

خواهد شد.

در این صورت، نرخ تورم
در سطح جهان نیز 2.6 درصد افزایش خواهد یافت، که منفی

ترین تاثیر آن بر
کشورهای فقیر خواهد بود
.