نوسانات شاخص بازارهای بورس قاره آسیا، اروپا وآمریکا

آخرین تغییرات شاخص سهام در
بازارهای بورس مهم آسیا به صورت زیر می باشد.
به گزارش موج ، در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس استرالیا با 77 واحد کاهش به
4739 واحد رسید. بازار بورس چین (Hang Seng) با 21 واحد افزایش به 1229 واحد و
بازار بورس هند (BSE ) با 65 واحد کاهش به 9249 رقم رسید.
در بازار بورس اندونزی شاخص سهام با 17 واحد کاهش به 1195 واحددست یافت و بازار
بورس ژاپن (NIKKIE) نیز با 464 واحد کاهش به 15341 واحد رسید.
بازار بورس مالزی (KLSE) نیز با 3 واحد کاهش به 904 رقم رسید.
در کره نیز شاخص بازار بورس با 37 واحد کاهش به عدد 1352 دست یافت.
همچنین در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس فرانسه (CAC 40) با 48 واحد کاهش به
4807 واحد رسید. بازار بورس آلمان (DAX) با 54 واحد کاهش به5460 واحد و بازار بورس
ایتالیا (MIBTel) با138 واحد کاهش به 27477 رقم رسید.
بازار بورس اسپانیا نیز با 9 واحد کاهش به 1169 واحد رسید.
شاخص بازار بورس انگلیس (FTSE) نیزامروز با 41 واحد کاهش به 5699 رسید .
در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس آرژانتین(MerVal)با 3 واحد افزایش به 1661
واحدرسید. بازار بورس برزیل(Bovespa)با 5 واحد افزایش به 36119 واحد و بازار بورس
کانادا با 12 واحد رشد به 11689 رقم رسید.
بازار بورس مکزیک (IPC)نیز با 468 واحد کاهش به 18489 واحدرسید.