نوبت دوم عرضه 87.9 درصد از سهام«توسعه بین‌الملل تجارت ملی»

نوبت دوم عرضه 87.9 درصد از سهام«توسعه بین‌الملل تجارت ملی»

گروه توسعه ملی در نظر دارد 87.9 درصد از سهام شرکت«توسعه بین‌الملل تجارت ملی» را اصالتا و وکالتا به صورت نقدی واگذار کند.

بر این اساس، 109 میلیون سهم شرکت«توسعه بین‌الملل تجارت ملی» که معادل با 87.9 درصد از کل سهام شرکت است، به ارزش پایه هر سهم 1498 ریال با روش مزایده دو مرحله‌ای واگذار خواهد شد؛ ارزش پایه کل سهام عرضه شده نیز معادل با 163 میلیارد و 282 میلیون ریال و سرمایه ثبتی شرکت 124 میلیارد ریال است.

همچنین وجه سپرده حضور در این رقابت، معادل 5 درصد از قیمت کل بوده و حداقل مبلغ مورد نیاز حدود 8 میلیارد و 164 میلیون و 100 هزار ریال خواهد بود.

متقاضیان خرید سهام می‌توانند پس از دریافت اسناد مزایده مدارک تا تاریخ 31 فروردین ماه 99 مدارک مربوطه را تکمیل کرده و پیشنهاد قیمت خود را تحویل دهند. تاریخ بازگشایی پیشنهادات نیز روز اول اردیبهشت‌ماه است.

موضوع فعالیت شرکت«توسعه بین‌الملل تجارت ملی» مشارکت در انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی و مهندسی و ساختمانی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در حال‌حاضر شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی مالک 73 درصد، سرمایه‌گذاری توسعه ملی 15 درصد و موسسه همیاری کوثر 12 درصد سهام این شرکت است.