نهاد ناظر بورس باید بازار را شفاف کند

امیر تقی‌خان تجریشی، مدیرعامل گروه توسعه ملی و رییس هیات‌مدیره شرکت بورس در گفتگو با صدای بورس به تشریح مسیر توسعه در بازار سرمایه پرداخت و گفت: در سال های اخیر با اقبال عمومی به بازار سرمایه مواجه بوده ایم؛ به ویژه از سال ۹۸ تاکنون تقاضای کارآفرینان و شرکت های آنها نیز برای پذیرش در بورس افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف قانون‌گذار و نهاد ناظر بازار سرمایه افزایش شفافیت در این بازار است، گفت: از آنجایی که سرمایه‌گذاران دسترسی کامل به بسیاری از اطلاعات ندارند، وظیه قانون‌گذار این است که اطلاعات را شفاف و به موقع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

تجریشی با اشاره به اینکه وظیفه بعدی نهاد ناظر کارایی عملیاتی است که باید همیشه برقرار باشد، افزود: به این ترتیب سرمایه‌گذاران باید بتوانند در هر شرایطی امکان خریدوفروش داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه در عین حال افزود: بازار سرمایه، بسیار تخصصی و حرفه ای است و توصیه ما این است که افراد، تنها منابع مالی مازاد خود را به این بازار بیاورند و برای دستیابی به سود مورد انتظار، افق سرمایه گذاری را حداقل ۵ سال در نظر بگیرند.

وی اظهار کرد: در بازار صعودی، شاید این تلقی ایجاد شود که فعالیت در این بازار از عهده هر فردی برمی آید اما بازار سرمایه ایران تنوع بسیار گسترده ای دارد و فعالیت انواع صنایع را در آن شاهدیم که محصولات کاملا متفاوتی را ارایه می دهند. لذا اشراف به کلیت این بازار، نیازمند دانش مالی و کار مداوم و پی گیرانه است؛ مخصوصا در بازار نزولی، تفاوت افراد حرفه ای از غیرحرفه ای دقیق تر مشخص می شود.

عضو هیات‌ مدیره شرکت بورس در ادامه درباره تاثیر بازار سرمایه در تولید و اشتغال و نتایج آن برای مردم گفت: با رونق بازارسرمایه، تولید، اشتغال و سطح درآمدی مردم بهبود می‌یابد.

تقی‌خان تجریشی درباره نقش مردم در توسعه‌یافتگی بازار سرمایه افزود: در این خصوص باید به این پرسش پاسخ داد که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی چه وضعیتی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه چنین مقایسه‌ای با توجه به داده‌هایی که وجود دارد، قابل بررسی است، گفت: از حدود سال ۸۴ و ۸۵ داده‌های کاملی درباره بازار سرمایه در دست داریم که با نگاهی به این آمارها به نتایج جالبی می‌رسیم؛ به این ترتیب که از لحاظ بررسی آمار و احتمال داده‌های تقریبی در افق یک ساله نمی‌توان گفت کدام بازار برای سودآوری بهتر است، اما برای دوره ۵ساله به احتمال حدود ۶۰ درصد بازار سرمایه از سایر بازارها عملکرد بهتری خواهد داشت.

به گفته تقی‌خان تجریشی این روند در دوره‌های بلندمدت‌تر بیشتر می‌شود، به این ترتیب که در دوره‌های ۱۰ساله حدود ۸۰ درصد، بازار سرمایه بهتر از سایر بازارهاست و اگر ۱۵ساله در نظر بگیریم بازار سرمایه بالای ۹۵ درصد بازدهی بهتری از سایر بازارهای رقیب دارد.

وی افزود: آمارهای یادشده بر مبنای میانگین متوسط قیمت‌ها و شاخص کل در بازار است و نشان می‌دهد که افق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بسیار مهم است.

عضو هیات‌مدیره شرکت بورس با اشاره به اینکه توسعه مستمر در بازار سرمایه طی بلندمدت اجرایی می‌شود، گفت: در کوتاه‌مدت نوسانات در بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها بیشتر است و به همین دلیل در کوتاه‌مدت ممکن است هر اتفاقی بیفتد، اما اگر بلندمدت به این بازار نگاه کنیم بازدهی بالاتری از سایر بازارهای رقیب دارد، علاوه بر این نقدشوندگی بیشتری هم دارد.

وی به موضوع نقش نهاد ناظر و قانون‌گذار در توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: هرچند کماکان اقتصاد ما بانک‌محور است اما روند متمرکز به سمت بازار سرمایه در حال حرکت و هدایت است.

تقی خان تجریشی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر تولیدکنندگان و کارآفرینان نگاه بهتری نسبت به بازار سرمایه برای تامین مالی پیدا کرده‌اند، افزود: ظرف دو سال اخیر استقبال این بخش بسیار خوب بوده و در سال‌ ۹۸ و امسال تقاضای حضور در بازار سرمایه از سمت شرکت‌های خصوصی به شدت افزایش یافته است.