نماد شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در معاملات امروز باز می‌شود.

در معاملات امروز نماد شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی پس از بیش از ۱۶ درصد افزایش سرمایه باز می‌شود. آخرین قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی قبل از افزایش سرمایه ۹۸۷ر۷ ریال بود. همچنین آخرین پیش‌بینی سود هر سهم این شرکت با سرمایه جدید ۳۰۸ر۱ ریال است.
گفتنی است که ارزش جاری شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بالغ ۵/۵ درصد کل ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران است از این رو انتظار می‌رود با گشایش نماد معاملاتی این سهم در دادوستدهای امروز شاهد افت شدید شاخص بازار باشیم.
همچنین دو بلوک عمده سهام در معاملات امروز عرضه می‌شود. نخستین بلوک ۱۳۰ر۵۸۵ر۴ سهم سیمان شمال است که ۹۹/۴ درصد کل سهام این شرکت را تشکیل می‌دهد. این بلوک توسط سرمایه‌گذاری بانک ملی به قیمت پایه هر سهم ۲۴۰ر۳۴ ریال عرضه می‌شود.( سایت بورس اوراق بهادار ۱۷/۱۲/۸۳ )