نقدینگی به 105 هزار و 996 میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی در کشور در نیمه نخست امسال با رشد 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 105 هزار و 996 میلیارد تومان رسید.
 
به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در کشور در پایان شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد و نسبت به ابتدای سال جاری 15.1 درصد افزایش یافت.
 
 
حجم نقدینگی در کشور در پایان مردادماه امسال 103 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مردادماه سال گذشته 34.9 درصد و نسبت به پایان سال گذشته 12.4 درصد رشد نشان می‌داد.
 
حجم نقدینگی در کشور از 60 هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال 83 به 78 هزار میلیارد تومان در شهریورماه 84 و 105 هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال افزایش یافته است.
 
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز در نیمه نخست امسال به 47 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20.7 درصد رشد یافته اما نسبت به ابتدای سال جاری 6.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.