نشریه میس: ایران تولید اوپک را ۷۵ هزار بشکه در روز کاهش داد

عليرغم افزايش ۲۰۰
هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت ايران پس از بهره برداري از ميادين نفتي سروش و نوروز
و دارخوين، نشريه ميس اعلام كرد: كاهش ۱۶۵ هزار بشكه اي توليد نفت ايران در ماه
گذشته حجم توليد اوپك را ۷۵ هزار بشكه در روز كاهش داد

به گزارش خبرگزاري
فارس، نشريه ميس با اعلام اين كه توليد نفت ايران در ماه مي (خرداد) برابر ۴ ميليون

و ۱۶۰ هزار بشكه در روز بوده است، افزود: توليد روزانه نفت ايران در ماه ژوئن (تير)
به ۳ ميليون و ۹۹۵ هزار بشكه در روز كاهش يافته است.
بنابراين گزارش، از اين ميزان توليد، ۲ ميليون و ۵۷۵ هزار بشكه در روز صادر شد و يك
ميليون و ۴۲۰ هزار بشكه در روز نيز به پالايشگاهها رفت.
نشريه ميس تصريح كرد: در پي كاهش ۱۶۵ هزار بشكه اي توليد روزانه نفت ايران و افزايش
محدود توليد نفت برخي ديگر از كشورهاي عضو اوپك، توليد روزانه اين سازمان از ۳۰
ميليون و ۱۱۰ هزار بشكه در روز در ماه مي به ۳۰ ميليون و ۳۵ هزار بشكه در روز در
ماه ژوئن كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، توليد نفت كشورهاي الجزاير، كويت، نيجريه، قطر، امارات و
ونزوئلا در ماه گذشته افزايش اندكي داشته است و عراق و عربستان نيز با كاهش محدود
توليد مواجه بودند.