نشریه مید: ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورماینه و شمال آفریقا دارد

نشريه ميد اعلام كرد:
ايران بالاترين نرخ تورم را بين ۱۷ كشور خاورميانه و شمال آفريقا دارد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، نشريه ميد نرخ تورم را در ايران در سال جاري ۶/۱۵ درصد اعلام كرد كه بالاترين
رقم بين ۱۷ كشور مورد بررسي در خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مي رود.
بنابراين گزارش، ليبي با كسب نرخ تورم منفي ۱/۰ درصدي ، پايين ترين نرخ تورم را در
اين منطقه كسب كرده است.
نشريه ميد افزود: كشورهاي يمن و سودان هر كدام با نرخهاي تورم ۵/۱۲ و ۴/۸ درصدي
رتبه هاي دوم و سوم را از لحاظ نرخ بالاي تورم به خود اختصاص دادند.
بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در كشورهاي مصر ۱/۸ درصد، الجزاير ۴ درصد، بحرين ۹/۴
درصد، اردن ۵/۳ درصد، كويت ۸/۱ درصد، لبنان ۳ درصد، مراكش ۲ درصد، عمان ۶/۱ درصد،
قطر ۷ درصد، عربستان سعودي ۲/۰ درصد، سوريه ۵/۳ درصد، تونس ۶/۳ درصد و امارات ۴/۳
درصد اعلام شده است.