نشانه جدی از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۶ وجود ندارد

مركز مطالعات جهاني
و استراتژيك اعلام كرد: رشد اقتصاد جهاني به طور قابل توجهي كاهش يافته و تنش در
كشورهاي توليدكننده نفت خاورميانه تخفيف پيدا كرده، اما هنوز هيچ نشانه جدي از كاهش
قيمتهاي نفت در سال جاري و يا در سال ۲۰۰۶ وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري
فارس، اين مركز در گزارش ماهانه خود آورده است: تداوم رشد تقاضا باعث شده در زنجيره
عرضه نفت خام محدوديت ايجاد شود و شرايطي را به وجود آورد كه تمايل براي افزايش
ميزان ذخيره‌سازيها بيشتر شود و نگراني در مورد احتمال بروز اختلال در عرضه باعث
افزايش قيمتهاي نفت خام شود.
بر اساس اين گزارش، تاثير سوء قيمتهاي بالاي نفت بر اقتصاد جهاني و ميزان مصرف نفت
خام افزايش يافته است و اين در حالي است كه نرخ تورم در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته
شروع به افزايش كرده و در عين حال كشورهاي در حال توسعه تلاش مي‌كنند قيمت
فرآورده‌هاي داراي يارانه را ثابت نگه دارند.
در اين گزارش تصريح شده است: با وجود آن كه پيش‌بيني مي‌شود نرخ تقاضاي نفت در سال
۲۰۰۵ نصف نرخ رشد در سال ۲۰۰۴ باشد، اگر پالايشگران بخواهند ميزان تقاضاي فرآورده
را در اوج مصرف (در زمستان) برآورده كنند، نياز دارند تا ميزان ذخايرسازي
فرآورده‌هاي نفتي را از قبل افزايش دهند و اين به معناي استفاده بيشتر از ظرفيت
پالايشي است.
در صورتي كه ميزان تقاضا براي سوخت ديزل كم سولفور كاهش نيابد، پالايشگاه‌ها ممكن
است با الگوي سنتي توليد نكنند كه باعث كاهش فشار بر بازار مي‌شود، مگر آنكه رشد
تقاضاي فرآورده به ميزان قابل توجهي كاهش يابد اين بدان معناست كه قيمت‌ها تا حدي
افزايش مي‌يابد كه بين تقاضا و عرضه تعادل ايجاد شود.
در اين گزارش عنوان شده است: از نقطه نظر عرضه، رشد اندك توليد نفت كشورهاي غيراوپك
در سال ۲۰۰۵( ۴۰۰هزار بشكه در روز) باعث خواهد شد كه ميزان تقاضا براي نفت اوپك
روزانه ۳/۱ ميليون بشكه نسبت به سال گذشته افزايش يابد.
در بين كشورهاي عضو اوپك كه در نظر دارند ميزان توليد خود را افزايش دهند، عربستان
سعودي تا پايان سال ۲۰۰۶ ظرفيت توليد خود را به ۳/۱۱ ميليون بشكه در روز مي‌رساند
اما در مورد رشد توليد كشورهاي توليدكننده غير اوپك ترديدهايي وجود دارد.
اگر تمام پروژه‌هاي بخش بالادستي صنعت نفت طبق برنامه در سال آينده به بهره‌برداري
برسد، ميزان توليد غيراوپك ۲/۱ ميليون بشكه در روز افزايش مي‌يابد و قدري از فشار
بر بازار مي‌كاهد اما معمولا به ندرت اتفاق مي‌افتد كه تمامي پروژه‌ها طبق برنامه‌
به بهره‌برداري برسد.
عليرغم محدوديتهاي عرضه، ميزان ذخيره‌سازيها در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۵ هم ادامه
مي‌يابد كه برخلاف شرايط طبيعي است چرا كه معمولا ذخيره‌سازيها در سه ماهه چهارم
افزايش پيدا نمي‌كند.
به گزارش امور بين الملل شركت ملي نفت، قيمتهاي آتي نفت خام نشانگر آن است كه
بازار، رشد تقاضاي جهاني نفت خام در سال ۲۰۰۶ را حدود ۸/۱ ميليون بشكه در روز
برآورد مي‌كند اما ديدگاه بدبينانه‌اي هم كه در مورد رشد توليد كشورهاي غيراوپك
وجود دارد حاكي از آن است كه ميزان رشد توليد اين كشورها در سال ۲۰۰۶ تنها ۶۰ هزار
بشكه در روز خواهد بود.