نزول ایران از نظر شاخص‌ فضای تجارت مجازی‌

واحد اطلاعات اقتصادي
اكونوميست با همكاري شركت آي.بي.ام شاخص فضاي تجارت مجازي ۶۰اقتصاد بزرگ جهان را
اعلام كرد.

 به گزارش مهر به نقل
از واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، شاخص فضاي تجارت مجازي (الكترونيك) ايران در
سال ۲۰۰۴ به ۶۸/۳ از شاخص كل ۱۰ رسيد كه ۲۴/۰ واحد نسبت به شاخص ايران در سال ۲۰۰۳
رشد نشان مي‌دهد. با اين وجود، رتبه فضاي تجارت الكترونيك ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت
به سال ۲۰۰۳ پنج واحد نزول كرده است.

 بر اين اساس، ايران
از رتبه پنجاه و دوم جهان در سال ۲۰۰۳ به رتبه پنجاه و هفتم جهان در سال ۲۰۰۴ نزول
كرده است.

 واحد اطلاعات اقتصادي
اكونوميست با همكاري شركت آي.بي.ام بر اساس شش معيار <زيرساختار فناوري اطلاعات>،
<فضاي تجاري>، <ميزان گسترش استفاده از كسب و كارهاي الكترونيك>، <فضاي حقوقي و
سياسي نسبت به تجارت الكترونيك>، <فضاي اجتماعي و فرهنگي نسبت به كسب و كارهاي
الكترونيك>، و <ميزان گسترش خدمات الكترونيك> شاخص فضاي تجارت الكترونيك هر كشور را
تعيين مي‌كند.

 ايران از لحاظ شاخص
زير ساخت فناوري اطلاعات با شاخص ۳۴/۲ از شاخص كل ۱۰، در رتبه چهل و هشتم جهان از
ميان ۶۰كشور قرار دارد.شاخص فضاي تجاري ايران نيز از شاخص كل ۱۰ برابر با ۳۹/۴
اعلام شده است و ايران از اين لحاظ در رتبه ۵۹ جهان قرار دارد.

 اين گزارش حاكي است،
شاخص گسترش كسب و كارهاي الكترونيك در ايران نيز ۶۵/۳ و رتبه ايران از ميان ۶۰كشور،
۵۰ اعلام شده است.واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست همچنين شاخص فضاي حقوقي و سياسي
ايران را ۸۷/۳ و رتبه آن را ۵۲ اعلام كرد.

 شاخص فضاي اجتماعي و
فرهنگي ايران  نيز 475 و رتبه آن 51 اعلام شد.اين گزارش حاكي است، شاخص گسترش خدمات
الكترونيك ايران در سال ۲۰۰۴ نيز برابر با ۴ و رتبه جهاني ايران ۵۱ اعلام شد.

 در كل جهان نيز كشور
دانمارك با شاخص فضاي تجارت الكترونيك ۲۸/۸، در رتبه نخست جهان قرار دارد.

 پس از دانمارك نيز به
ترتيب كشورهاي انگلستان با شاخص‌ ۲۷/۸، سوئد ۲۵/۸، نروژ ۱۱/۸، فنلاند ۰۸/۸، آمريكا
۰۴/۸، سنگاپور ۰۲/۸، هلند ۸، و هنگ كنگ ۹۷/۷، و سوئيس با شاخص فضاي تجارت الكترونيك
۹۶/۷ در رتبه‌هاي دوم تا دهم جهان قرار دارند.

 در ميان كشورهاي
خاورميانه نيز ايران پس از رژيم صهيونيستي، عربستان و مصر در رتبه چهارم از لحاظ
شاخص فضاي تجارت الكترونيك قرار دارد.

 واحد اطلاعات اقتصادي
اكونوميست همچنين شاخص فضاي تجارت الكترونيك كانادا را ۹۲/۷ (رتبه ۱۱ جهان)، آلمان
۸۳/۷ (۱۳)، كره جنوبي ۷۳/۷ (۱۴)، فرانسه ۳۴/۷ (۱۸)، رژيم صهيونيستي ۰۶/۷ (۲۲)، ژاپن
۸۶/۶ (۲۵)، مالزي ۶۱/۵ (۳۳)، تركيه ۵۱/۴ (۴۵)، عربستان ۳۵/۴ (۴۸)،  مصر 08/4 (51)،
چين ۹۶/۳ (۵۲)، و شاخص فضاي تجارت الكترونيك روسيه را ۷۴/۳ (و رتبه ۵۵ جهان) اعلام
كرده است.