نرخ سود سپرده بانکی یکساله 20 درصد تعیین شد

نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن از تخصصی ترین و مهم ترین مسائل سیاستگذاری پولی به شمار می آید که تصمیم گیری درباره آن به عهده شورای پول و اعتبار است.
براساس شنیده ها شورای پول و اعتبار در جلسه امشب نرخ سود سپرده های یک ساله را 20 درصد تعیین کرد که این رقم همان نرخ تفاهم شده بانک ها است.

به گزارش ایرنا، نشست شورای پول و اعتبار عصر روز جاری به ریاست ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد.

در پی کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد در سال 93 و پیش بینی ادامه آن در سالجاری، دولت و بانک مرکزی با هدف حمایت از تولید و رونق اقتصادی تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفتند.

پیش از این شورای هماهنگی بانک های دولتی در نشستی با حضور همه مدیران بانکهای دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد تفاهم کرده بودند اما این بانک ها برخورد جدی با موسسه های مالی غیرمجاز را از الزامات تعدیل نرخ سود اعلام کرده اند.

نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن از تخصصی ترین و مهم ترین مسائل سیاستگذاری پولی به شمار می آید که تصمیم گیری درباره آن به عهده شورای پول و اعتبار است.

شورای پول و اعتبار عالی ترین نهاد سیاستگذار پولی کشور متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیونهای امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است که رئیس کل بانک مرکزی ریاست این شورای را برعهده دارد.

به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی به رونق بنگاههای تولیدی و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد اما بانک ها در ازای این کاهش خواستار حمایت های بانک مرکزی از جمله برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز را که سیاست های بانک مرکزی را رعایت نمی کنند، شده اند.