نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به ۷/۵ درصد افزایش می‌یابد

صندوق بين المللي
پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي
با ۱/۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ۷/۵ درصد افزايش خواهد يافت.

به گزارش
خبرگزاري فارس، صندوق بين المللي پول با اعلام اين كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال
گذشته ۶/۵ درصد بوده است، پيش بيني كرد كه اين نرخ در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۴/۵ درصد
كاهش يابد.
بنابراين گزارش، افزايش قيمت نفت مهمترين عامل افزايش نرخ رشد اقتصادي ايران در سال
جاري ارزيابي مي شود.
صندوق بين المللي پول افزود: ايران در سال جاري ميلادي پس از كشورهاي بحرين و
عربستان سعودي سومين نرخ رشد بالاي اقتصادي را در منطقه خاورميانه كسب خواهد كرد.

اين گزارش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي بحرين و عربستان سعودي را در سال جاري به ترتيب
۱/۷ و ۶ درصد پيش بيني كرده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ، نرخ رشد اقتصادي كشورهاي مصر ۸/۴ درصد، اردن
۵ درصد، كويت ۲/۳ درصد، ليبي ۳/۴ درصد، عمان ۸/۳ درصد، قطر ۵/۵ درصد، سوريه ۵/۳
درصد، امارات ۶/۵ درصد و يمن ۷/۳ درصد در سال جاري برآورد شده است.
اين گزارش نرخ رشد اقتصادي لبنان را در سال جاري ميلادي صفر درصد پيش بيني كرده است
.