نرخ تورم 5/13 درصد، رشد نقدینگی 5/14 درصد

آخرین وضعیت پولی
کشور در نیمه اول امسال از نرخ تورم 5/13درصدی و رشد 5/14 درصدی نقدینگی حکایت
دارد.

به گزارش
خبرگزاری"مهر"، نرخ تورم و

رشد نقدینگی دو
متغیر اصلی تاثیر گذار بر اقتصاد کشور هستند
.

این گزارش حاکیست،
شاخص نرخ تورم در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال

گذشته 5/13 افزایش
یافته است.به این ترتیب و در مقایسه با آمارهای مشابه سال قبل

شاهد کاهش اندک نرخ
تورم بوده ایم
.

این در حالی است که
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری به

حدود 6/14 درصد
رسیده است
.

گزارش "مهر" در
خصوص رشد نقدینگی می افزاید: در شش ماه اول امسال نقدینگی با

حدود 5/14 درصد رشد
به  784 هزار و 790 میلیارد ریال رسیده است
.

این درحالی است که
رشد نقدینگی در سال گذشته در همین مدت 4/14 درصد بوده

است.

به این ترتیب
مشاهده می شود که در شش ماهه اول امسال از شتاب رشد نقدینگی کاسته

شده است.

کارشناسان مسایل
اقتصادی معتقدند که در صورتی که مجلس مجوز انتشار اوراق مشارکت

را به بانک مرکزی
واگذار کند، رشد نقدینگی در پایان سال جاری به 30 درصد خواهد

رسید.

اما اگر مجلس با
انتشار اوراق مشارکت مخالفت کند احتمال دارد که رشد نقدینگی از

این میزان هم فراتر
رود.میزان افزایش نقدینگی در صورت عدم صدور مجوز مجلس به حدی

است که تاکنون
کارشناسان بانک مرکزی از اظهار نظر صریح در خصوص آن اجتناب کرده

اند.

خاطرنشان می شود،
رییس کل بانک مرکزی در اظهارنظری با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران ، رشد اقتصادی
کشور درسال جاری را بین 5.5 تا 7 درصد پیش بینی کرده است.

ابراهیم شیبانی به
خبرنگار"مهر" گفته است: با توجه به شاخص ها ومتغییرهای کلان اقتصادی کشو و همچنین
آمار و اطلاعات موجود پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشور طی سال جاری بین 5.5 تا 7
درصد باشد.

در همین حال،
واحد
اطلاعات اقتصادی اکونومیست تصریح کرده است  در 9 ماه نخست سال 2005 ایران با نرخ
تورم 6/17 درصد، دومین نرخ تورم بالا را در سطح خاورمیانه داشته است.

همچنین نرخ تورم در
ایران در 9 ماهه نخست سال 2005 در میان کشورهای خاورمیانه فقط از عراق کمتر بوده
است.

موسسه بین المللی
گلوبال اینسایت نیز به نوعی با تایید گزارش اکونومیست اعلام کرد: نرخ تورم در ایران
در ماه سپتامبر از مرز 17 درصد گذشته است.