نرخ تورم در کشور 3/1 درصد کاهش یافته است

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام
کرد: نرخ تورم در کشور طی سه ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری با 3/1 درصد کاهش به
1/14 درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر کمیجانی در گزارشی به وزاری اقتصاد، بازرگانی و رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: در حالی که نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی
به تیر ماه سال جاری 4/15 درصد بوده است، این نرخ در دوازده ماهه منتهی به مهر ماه
به 1/14 درصد کاهش یافته است.
وی با اعلام این که نرخ تورم در داوزده ماهه منتهی به مهر ماه سال 83 برابر 8/14
درصد بوده است، از کاهش 1/13 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده طی هفت ماهه نخست امسال در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
در گزارش کمیجانی به دانش جعفری، فرهاد رهبر و میرکاظمی آمده است: شاخص قیمت تولید
کننده در دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری 8/13 درصد و شاخص قیمت عمده فروشی
نیز در همین مدت 9/13 درصد بوده است که از روند نزولی برخوردار بود.
در این گزارش آمده است: شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نیز در این مدت کاهش
یافته و به ترتیب به 5/25 درصد و 1/11 درصد رسیده است.