نرخ تورم در برنامه سوم از ۶/۱۲ درصد به ۲/۱۵ درصد رسید

 نرخ تورم در سال های
۷۹ تا ۸۳ با تداوم نوسانات از ۶/۱۲ درصد به ۲/۱۵ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری
فارس، نرخ تورم در سال ۷۹ برابر ۶/۱۲ درصد بود و

در سال ۸۰ به ۴/۱۱ درصد
کاهش یافت. در سال ۸۱ به ۸/۱۵ درصد، سال ۸۲ به ۶/۱۵ درصد و

سال ۸۳ به ۲/۱۵ درصد
رسید
.
آمارهای بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران حاکی است
:
نرخ رشد نقدینگی در سال های ۷۹
تا ۸۳ نیز از ۳/۲۹ درصد به ۲/۳۰ درصد رسیده است و

کمترین حجم نقدینگی
متعلق به سال ۸۲ بود که به ۱/۲۶ درصدب بود،این روند نشان دهنده

عدم توفیق دولت در
کنترل حجم نقدینگی در طول سالهای است
.

همچنین شاخص رفاه
اجتماعی از قیمت ثابت
(۱۰۰) در سال ۷۹ به ۸/۱۳۴ در سال ۸۳ رسید
.

این گزارش
اضافه می کند: رشد
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال هفتاد و نه ۵ درصد، در

سال هشتاد ۳/۳ درصد،
سال هشتاد و یک ۵/۷ درصد، سال هشتاد و دو ۷/۶ درصد و هشتاد و

سه ۸/۴ درصد بوده است.

همچنین ارزش افزوده بخش
نفت به قیمت ثابت ۳/۸ درصد بود

که در سال ۸۲ به ۹/۱۱
درصد و در سال هشتاد و سه ۶/۲ افزایش یافت. رشد ارزش افزوده

بخش کشاورزی به قیمت
ثابت سال هفتاد و نه ۵/۳ درصد بود که در سال هشتاد و دو ۱/۷

درصد و در سال هشتاد و
سه ۶/۲ درصد افزایش داشت
.
رشد ارزش افزوه بخش
صنایع و

معادن نیز در سال هشتاد و سه ۱/۸ درصد
و رشد ارزش افزوده بخش خدمات ۸/۴ درصد بوده

است.

این گزارش اضافه می کند
صادرات نفت و گاز از ۲۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار

در سال ۷۹ به ۳۶
میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار رسید
.
صادرات غیرنفتی نیز از
۴

میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار به ۷
میلیون و ۵۷۶ میلیون دلار رسید. علاوه بر این که

واردات کالا نیز از ۱۵
میلیارد و ۸۶ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۳۶ میلیارد و ۶۳۹

میلیون دلار افزایش
یافت
.