نرخ تورم در برنامه سوم از 6/12 درصد به 2/15 درصد رسید

 نرخ تورم در سال های
79 تا 83 با تداوم نوسانات از 6/12 درصد به 2/15 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری
فارس، نرخ تورم در سال 79 برابر 6/12 درصد بود و

در سال 80 به 4/11 درصد
کاهش یافت. در سال 81 به 8/15 درصد، سال 82 به 6/15 درصد و

سال 83 به 2/15 درصد
رسید
.
آمارهای بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران حاکی است
:
نرخ رشد نقدینگی در سال های 79
تا 83 نیز از 3/29 درصد به 2/30 درصد رسیده است و

کمترین حجم نقدینگی
متعلق به سال 82 بود که به 1/26 درصدب بود،این روند نشان دهنده

عدم توفیق دولت در
کنترل حجم نقدینگی در طول سالهای است
.

همچنین شاخص رفاه
اجتماعی از قیمت ثابت
(100) در سال 79 به 8/134 در سال 83 رسید
.

این گزارش
اضافه می کند: رشد
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال هفتاد و نه 5 درصد، در

سال هشتاد 3/3 درصد،
سال هشتاد و یک 5/7 درصد، سال هشتاد و دو 7/6 درصد و هشتاد و

سه 8/4 درصد بوده است.

همچنین ارزش افزوده بخش
نفت به قیمت ثابت 3/8 درصد بود

که در سال 82 به 9/11
درصد و در سال هشتاد و سه 6/2 افزایش یافت. رشد ارزش افزوده

بخش کشاورزی به قیمت
ثابت سال هفتاد و نه 5/3 درصد بود که در سال هشتاد و دو 1/7

درصد و در سال هشتاد و
سه 6/2 درصد افزایش داشت
.
رشد ارزش افزوه بخش
صنایع و

معادن نیز در سال هشتاد و سه 1/8 درصد
و رشد ارزش افزوده بخش خدمات 8/4 درصد بوده

است.

این گزارش اضافه می کند
صادرات نفت و گاز از 24 میلیارد و 280 میلیون دلار

در سال 79 به 36
میلیارد و 827 میلیون دلار رسید
.
صادرات غیرنفتی نیز از
4

میلیارد و 181 میلیون دلار به 7
میلیون و 576 میلیون دلار رسید. علاوه بر این که

واردات کالا نیز از 15
میلیارد و 86 میلیون دلار در سال 79 به 36 میلیارد و 639

میلیون دلار افزایش
یافت
.